Nieuws

Een selectie van aan 12GOGREEN gerelateerde artikelen, nieuwsberichten en onderzoeken:

How COVID experiences will reshape the workplace – Harvard Gazette

‘Mckinsey – What employees are saying about the future of remote work’

‘UNEP – Adapt to survive: Business transformation in a time of uncertainty’

Thuiswerkers willen terug naar kantoor

‘Grote werkgevers gaan na corona kantoorruimte schrappen’

’Stressende thuiswerker mist scheiding werk-privé’

‘TNO: kwart thuiswerkers wil na corona deels thuis blijven werken’

‘BCG Research: what 12,000 Employees have to say about the future of remote work’

‘Mckinsey – Mental health in the workplace: the coming revolution’

‘Mckinsey – the future of work after covid-19’

 ‘Poly – Hybrid Working: Creating the next normal in work practices, spaces and culture’

‘Propmodo: for offices operating in uncertain times, the future is flexible’

Het Hollands Particulier Grondbezit (HPG) en het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) publiceren een bericht op hun website om 12GOGREEN bij hun leden onder de aandacht te brengen

‘HPG nieuwsbericht: rendement maken met duurzame werkplekken’

‘UPG nieuwsbericht: rendement maken met duurzame werkplekken’

12GOGREEN nam op 14 december deel aan het Initiatievencafé Haarlem

De gemeente Haarlem wil meer ruimte bieden aan initiatieven uit de stad, meer luisteren naar wat er speelt in de wijken en meer samenwerken met partners in de stad om Haarlem sociaal, duurzaam en aantrekkelijk te houden.

Tijdens een online Initiatievencafé in de Pletterij pitchen Haarlemmers hun idee. Zij vertellen hoe zij Haarlem een fijnere plek willen maken om te wonen, werken of verblijven en welke hulpvraag ze hiervoor hebben. De aanwezigen kunnen luisteren, inspiratie opdoen en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag. Het doel is initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar brengen. Zo wil de gemeente betrokken Haarlemmers op weg helpen met de realisatie van nog meer mooie initiatieven in Haarlem.

Ons concept >
Over ons >
Contact >